Základný kurz inštalácie a programovania EZS ústrední Galaxy Dimension

Informácie o školení  
Dátum:10/10/2019
Čas:09:30 AM - 03:00 PM
Miesto konania:Bratislava, Vajnorská 142, 831 04
Oddelenie:EZS
Cena:20,- EUR bez DPH
Počet voľných miest:7
 
Podrobný popis školenia:Obchodná časť školenia:
Úvodné oboznámenie sa so základnými pojmami u systému Galaxy
Krátky prehľad zmien vyplývajúcich z novej legislatívy STN EN 50131-3
Prezentácia vlastností a technických parametrov ezs ústrední Galaxy Dimension a G2 a ich systémových modulov
Prezentácia vlastností integrovaného systému kontroly vstupu
 
Technická časť školenia:
Architektúra Galaxy riešenia
Praktická ukážka zapojenia základných modulov na vzorke
Podrobné oboznámenie sa s obsluhou konfiguračnej softvérovej aplikácie DSI, praktické príklady, rady a diagnostika
 
 
Školenie je vhodné pre:
·         technikov inštalujúcich a programujúcich EZS  
·         projektantov navrhujúcich systémy EZS
·         bezpečnostných manažérov v organizáciách vyžadujúcich detailnejšiu znalosť systému GD
 
Forma:Skupinové školenie, projekcia sprevádzaná výkladom, demo ukážkami a praktickými radami
Podklady:PPT prezentácia, Marketingová a technická dokumentácia, Technické prostriedky
Odporúčaná literatúra:Katalógové listy, Inštalačný manuál, STN EN50131-1 Elektronické zabezpečovacie systémy
Občerstvenie:Áno
Osvedčenie o absolvovaní:Kurz je zakončený záverečným kontrolným testom, ktorého úspešné zvládnutie je podmienkou pre vystavenie osvedčenia.
Informácie:


 
 

    

Školiteľ 1  
Meno:Michal
Priezvisko:Frohlich
Telefón:+421 244 454 660
E-mail:Michal.Frohlich@adiglobal.com
 
Školiteľ 2  
Meno:Lucia
Priezvisko:Mičudová
Telefón:+421 244 454 660
E-mail:lucia.micudova@adiglobal.com